Новини — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

З метою адаптації теоретичних знань до практики, впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку молодших спеціалістів викладачем Михайлом Голубкою в практичних умовах проведено практичне заняття з навчальної практики «Вступ до фаху» в групі ФН-18, під час проведення фестивалю готельно-ресторанного бізнесу HoReCaSHOW Lviv.

У рамках практичної підготовки та професійного виховання студентів, викладач циклової комісії обліку та фінансово-економічної діяльності Львівського кооперативного коледжу економіки і права Михайло Голубка організував для студентів групи ФН-18 навчальну екскурсію на «HoReCaShowLviv» – унікальний фестиваль у сфері гостинності та готельно-ресторанного бізнесу, що збирає у Львові виробників, постачальників, споживачів відповідних товарів і послуг, бізнес-тренерів, експертів, журналістів, фахівців індустрії гостинності.

Для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Львівського кооперативного коледжу економіки і права, було проведено заняття з навчальної практики «Вступ до фаху».

Під час занять з навчальної практики «Вступ до фаху» студенти ознайомилися з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійною програмою з підготовки фахівця, функціональними обов’язками та перспективами кар’єрного зростання, графіком та організацією навчально-виховного процесу у коледжі.

Робота Музею споживчої кооперації – невід’ємна складова виховного процесу в навчальному закладі, спрямованого на формування активної життєвої позиції молодої людини, розвитку особистості, формування уявлень про свою професію, майбутню діяльність в системі споживчої кооперації та підприємств і організацій різних форм власності.

Традиційно на початку навчального року в Львівському кооперативному коледжі економіки і права відбулося перше засідання педагогічної ради, яка завжди дає необхідний старт для колективу, адже вона є фундаментом успішності, і саме тому важливо, щоб вона пройшла добре, спонукала всіх учасників до творчого пошуку та активної співпраці, а результат першої педагогічної ради – це плідна та наполеглива праця впродовж навчального року в досягнені успіхів в організації навчального процесу коледжу на рівні сучасних вимог.