Первинна акредитаційна експертиза з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа — ВНЗ "Львівський кооперативний коледж економіки і права"

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №33-1 від 27.01.2020 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа з спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа в періоді з 12 по 14 лютого 2020 року в коледжі працювала експертна комісія у складі:

Голова комісії – Шидловська Олена Броніславівна, доцент кафедри готельно-ресторанної справи Національного університету харчових технологій;

Найдук Галина Іванівна – заступник директора Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського торговельно-економічного університету.

Комісія провела на місці експертне оцінювання відповідності державним вимогам якості підготовки фахівців за вказаним напрямом.

За наслідками роботи комісії підготовлені експертні висновки.